IKSZ Világleírás: Reika - Szép új világ

1 - Copyright

Írta:
Kósa László (klinsi) <klinsi@iksz.hu>

Az alkotók minden jogot fenntartanak. A dokumentum csak szabadon terjeszthető, pénzt csak a terjesztésért lehet felszámolni. A dokumentum letölthető az http://www.iksz.hu-ról.

2 - Tartalomjegyzék

3 - Bevezetés

"Valahol a messzeségben, éltünk mi, Ramírok. Évezredeket átviszálykodtunk, háborúztunk kisszerű célokért, eszmékért, melyekről azt hittük, érdemes értük élni, halni".

"Inorr elhozta nekünk a megvilágosodást. Megismertük a lét értelmét, teremtésünk homályos pillanatait. Mindez nem volt elég nekünk. A jövőt akartuk".

"Inorr fény volt a sötétségben, egy pillanatnyi rend a káosz tengerében, élet a halál torkában. Csak pillanatokig maradt velünk. A Próféta azonban - mert azóta csak így nevezzük - végleg eltávozott".

"Hozzáfogtunk, hogy megvalósítsuk a világmindenség leghatalmasabb tervét. Be akartuk népesíteni utódainkkal a síkokat és az időket. Mi, Ramírok túl sokat akartunk. Utólag könnyű bölcsnek lenni, mégis azt mondom várható volt. Igen, várható, hogy lesznek olyanok, akik nem akarják majd leélni az életüket annak ismeretében. Változtatni akarnak majd sorsukon. Az ostobák. Olyan hatalmat dobtak el, melyet soha senki nem birtokolt még előttük"

"A Proféta szerint 3840-ben megszakadt a kapcsolat egy kolóniával. Egy kolóniával, akik a síkok közti biztos utat keresték. Azonnal világos volt a történet. Megkockáztatták, hogy a véletlen síkváltás olyan helyre repíti őket, ahol letelepedhetnek"

"Mi azóta kutatjuk nyomukat. Elárultak minket, elárulták családjukat, a tudatot, és igen, elárulták a Néven Nevezhetetlent is"

"Az én életem a végéhez közeledik. Nem tudom sikerül-e valaha a tervünk. Nem tudom szembenézhetünk-e még egyszer az árulókkal. Csak egyet tudok: Inorr örök, és kárhozat arra, aki elárulja."

Raddalumha, XIV.Ramír császár (élt: 407 kört) - Az utolsó tekercs c. munkájából

alahol az idők és a síkok tengerében pihent egy bolygó és rajta egy kontinens csendes magányban. Az erdőkben és vizekben megannyi állat, rovar, növény, mégis értelmes élet sehol. Az ideérkezők elnevezték ezt a csodálatos világot Reikának, vagyis "Szép Új Világnak". Lassan, hogy a szárazulat belseje felé nyomultak határtalan örömüket – új földjük láttán – felváltotta egy egészen más érzés. A félelem. Féltek mikor megtalálták a hegyekben a hajdan volt kastélyok erődök romjait. Úgy gondolták, hogy egy pusztító háborúban kipusztult ill. elmenekült az itt élő értelmes lények mindegyike, majd a természet regenerálta a kapott hatalmas sebeket. Amikor egyik nappal a kolónia felderítői elindultak, hogy megvizsgálják a romvárak egyikét furcsa dolgokat találtak. A várakban megannyi hatalmas izmos, szárnyas, agyaras lényt ábrázoló tökéletes munkát leltek. Elvinni, vagy összetörni nem lehetett őket. Hamarosan beborult, és esni kezdett. A felderítők a várba húzódtak a borzalmas égi háború elől. A szemük láttára történt meg a legszörnyűbb dolog életükben. Ahogy a felhők eltakarták a napot és annak sugarai kiszorultak a várból, a vízköpő kődémonok lassan elkezdtek megelevenedni. A maroknyi Ramír hirtelen vagy száz démontól körülvéve ált némán. Mindkét fél láthatóan meg volt lepve. A Ramírok az első döbbenet után, a kődémonokra támadtak, mire azok az égre szálltak, és távolodni kezdtek. A Ramírok vezére aznap éjjel álmot látott. Egy hatalmas vízköpő jelent meg álmában és megszólította.

- A nevem Buliwyf. Fajomra nézve Gargoyle, a ti nyelveteken talán szobor-démon, vagy vízköpő. Hajdan ezen, vagy egy másik világon (ki tudja már azt) egy sobrász-kőmágus megelevenítette közülünk az elsőt. Ma itt élünk. Népem békés, ha ti is békével jöttetek. Nem vagyunk szörnyek, sem démonok. Menjetek békével, ne keresztezzük többet egymás útjait. Világunk múltját pedig ne fürkésszétek.

Az álom lassan elhalványult. Reggel a vezér továbbindulást vezényelt. Elmondta álmát a papoknak és megállapodott az alvezéreivel, hogy ha démonok nem támadnak rájuk, akkor ők sem kezdeményeznek harcot.

A Ramírok utódai lassan-lassan benépesítették, és feltérképezték a földrészt. Egyre kevésbé hasonlítottak már hajdanvolt népükhöz. Ők lettek az első emberek. Évszázadokon keresztült folyt a benépesítés, közben síkkapukon keresztül többször érkeztek a világra jövevények, elfek, törpök, trollok.

Ahogy az emberek uralma megszilárdult kezdtek elszakadni egymástól. Előtört az ősi ellenségeskedés. Kialakultak a hercegségek, birodalmak. Létrejött az új világrend. Az emberek nem igazán tudták elfogadni a bezárkózó és bujkáló gargoyle törzseket (az idegen fajok könnyebben megbarátkoztak a magába forduló őslakókkal). Félelemmel vegyes tisztelettel figyelték ezt a békés, és csodálatos népet. Harcra nem sokszor került sor, ekkor többnyire bebizonyosodott, hogy a őslakókkal az ember nem veheti fel a versenyt. Ma sem tudunk többet a vízköpőkről, mint elődeink. A falvak babonás népe retteg a "démonoktól". A gargoyleok beletörődtek az emberek letelepedésébe. Nem álltak az útjukba. Erősebbek voltak ugyan, de sokkal kevesebben voltak, és századnyi életük alatt elég bölcsek lettek ahhoz, hogy tudják, még egyszer nem győznének"

4 - Háborúk Kora

Az emberek mágusai a rend és fejlődés évszázadai alatt elkényelmesedtek. Egy felderített világban nem tartottak támadásból. A Ramírok hatalmas népét már mindenki elfeledte. Majd 1800 körrel az új világba lépés után, egy alkonyatkor megnyílt az ég. Egy hatalmas flotta repült át a síkkapun. Egy nép rátalált Reikára és alkalmasnak ítélte a letelepedésre. 8 városnyi nagyságú levitátor (lebegő hajó) szelte az eget a Folyók Völgye felé. Az emberek mágusai jeges félelemmel nézték a betolakodókat. Majd vihart bűvöltek köréjük. A flottából 6 hajó azonnal leereszkedett a Dan folyó torkolatánál és a Völgybe özönlöttek ki a hajók gyomrából a holdezüst seregek. Az elfek. 2 másik levitátor felperzselte a határ menti falvakat és végre szólásra nyitották ajkukat az elfek. Egy pszionikus üzenetet küldtek a birodalmak vezetőinek. Közölték, hogy világuk már nem alkalmas az életre, ezért itt fognak letelepedni.

Népek

Az emberek és az elfek között kisebb-nagyobb háborúk voltak a következő 500 körben. Eközben a Manor dombságon a törpék megalapították az első törpe fejedelemséget.

Lassan alábbhagytak a csatározások. Az emberek nem tudták visszafoglalni a holdezüst seregektől a földet, fejvadász-támadásokkal elpusztítottak 1 levitátort. A két fél a fegyverszünet mellett döntött.

Lassan újra a gyarapodás és béke köszöntött a kontinensre"

5 - Káoszkor

"egészen körülbelül az elkövetkező 150-200 körben. Valami mozgolódni kezdett a kontinens alatt. Valami gonosz készült feltörni. Néhány mágus azon a véleményen volt, hogy a levitátorok hatalmas mágiája zavarhatott fel valamit. Az emberek nem vették komolyan dolgot, amíg nem kezdtek szaporodni az átkok. Az aratás már évek óta szegényes volt. Sok csecsemő halt meg. Egyre több lett a betegség és a járvány. A bűnözés elharapózott. Valami hihetetlen hatalom akart Reikára rátörni. Néhány neves bölcs indítványára megkeresték a világon legrégebben élő lényt, a halhatatlan Buliwyfet. A Gargoyle azonban konokul hallgatott és szomorúan ingatta a fejét. Amikor a követség indult, még utánuk szólt:

- Hagyjátok el a világot, vagy elpusztultok. - rövid szünet után még hozzátette: Mélysötétben felkelt az álmodó.

A követség tagjai kérdéseikkel szinte letámadták a vezért, de az nem mondott többet.

Nem sokkal később néhány part menti elf kereskedővárosból hírek érkeztek, hogy az óceán eddig ismeretlen borzalmak hulláit sodorta a partra. A rossz ómenek kezdtek sokasodni. Amikor is a Sonar szövetség összehívta az ismert világ uralkodóinak mágusait, hogy megvitassák a teendőket. Mind biztosak voltak abban, hogy valamit tenni kell. Itt megjelent egy dimenziókapu segítségével a gargoyle Buliwyf is. A tanácskozás előtt végre elszánta magát, hogy elmesélje a világ történelmét.

Elmondta, hogy sok ezer évvel ezelőtt egy sötét isten tette lábát a kontinensre. Az itt élők mind elpusztultak. Főistenük porrá omlott, de a sötét entitást sikerült förtelmes hordájával együtt álomba bűvölni, és Mélysötétbe küldeni (ez kontinens talapzatától messze húzódó több 10000 láb mély tengeri árok). Valószínűleg a levitátorok mágiája ébreszthette fel. Manifesztációja majd csak évezredek múlva várható, de ha rémek előtörnek Mélysötétből, akkor minden el fog pusztulni. A vezér javasolta a menekülés megszervezését síkkapun, és esküt tett, hogy népével itt marad és fedezi a menekülőket.

A mágusok hangos nevetés mellett elutasították az ajánlatát. Mégsem telepíthetnek egy világot el az ismeretlenbe csak úgy. Különben is felkészülve a káosz lényeinek esélye sem lesz. Ott fogják várni őket, ahol feljönnek. A kődémon szomorúan ingatta a fejét, majd egy vállrándítás kíséretében csak annyit mondott:

- Őrültek. - és visszalépett a neki idézett térkapuba.

A varázslók mindent megbeszéltek. A kontinens soha nem látott összefogással felkészült a háborúra. A háború pedig eljött, igen hamar. A szent szövetség megalakulására (amit a varázslók alapítottak) rá 5 körre megkezdődött.

Az emberek, elfek és más fajok fel voltak készülve a kegyetlen öldöklésre, a háborúra, de erre nem. Az óceán vize fekete lett, és eljöttek közénk Mélysötét gigászai. Hatalmas földöntúli borzalmak, masszák voltak. Amikor kiemelkedtek a vízből. A levitátorok fele közel 3 terc alatt lezuhantak. A rajtuk lévő egyenként 8000 főnyi mithrill pengés seregeknek felfogni sem volt idejük mi történt. A part menti városokat gyorsan elsöpörte a káosz. A varázslók együttes erővel megállították a frontot hatvan mérőkőre a parttól. Az káosz borzalmas kétéltű szörnyei azonban csak özönlöttek az immár kiégett, felperzselt szárazulatra. A front lassan haladt a civilizáció felé. A megidézett Pajzsfal még tartja a sötétséget. De ki tudja meddig?

Buliwyf elhozott az emberek vezetőinek egy ősi próféciát. A szerint a Reikára érkező első nép egyik tagjánál lesz egy rejtőző ereklye, ami segíthet a rémek ellen. Az ereklyét, azonban meg kell találni. Jelenleg 2 hata, hogy elkezdődtek az első mágikus fókuszálások és letapogatások, hogy hol lehet a feltehetően Ramír ereklye. Előkerültek hát a régi feljegyzések, és a tudósok találtak egy régi tekercset, amin egy legendás ramír tárgyról írnak. Megindult hát a keresés.

6 - Lakosság

Játszható fajok

Vízköpők

őshonos nép. A világ egyensúlyát igyekeznek fenntartani, megpróbálnak mindent csak távolról szemlélni. Csak éjjel élnek, nappal szoborként pihennek. Erősek, okosak. Egyfajta lovagi becsületkódex szerint élnek. Fogékonyak a művészetekre és a szépre, jó harcosok. Szinte minden fizikai tulajdonságban jobbak a többi fajnál. Varázsló nem sok van köztük. Mancsukon három hatalmas karmos ujj van. Fegyvereket nem nagyon használnak. Szárnyukat, mint egy köpenyt magukra tudják teríteni ha nem repülnek éppen (sokáig élnek, de nem hallhatatlanok, csak vezérük Buliwyf).

Hallhatatlan vezérük, Buliwyf ellen fellázadt néhány törzs. Ezeket nem érdekli a becsületkódex, és olykor-olykor belefolynak a többi nép vitájába.

Emberek

a Ramírok leszármazottai elvesztették időuraló képességüket, és mindent amivel annak idején istenekként élhettek. Mára egyek a hat fajból, előnyük híres alkalmazkodó-képességük.

Elfek

mint általában, de nem törékenyek, az ismert világ legjobb légi és vízi hajósai.

Törpék

mint általában.

Trollok

mint általában, az emberekkel együtt élnek a városokban. Számuk minimális, ezek 99%-a kalandor vagy zsoldos. (intelligensek)

Félelfek

az ember és elf utódtól születtek. Fizikailag inkább elfek, mentálisan inkább emberek. (A többi faj párosítása nem hoz létre új fajokat, általában utódot sem.)

7 - Birodalmak

Daerk városállam

Daerk egy hatalmas mágus, aki letelepedett a Hatalom Tava mellett. A tornya mellé hamarosan egy varázslóiskola épült, ami a belsőtavat körülfogta. Az iskola köré lassan város épült. A környéken elszaporodtak a falvak. Daerk immár több mint 1500 köre irányítja a városállamot. Igaz csak névleg, mert a világi irányítást mindig is megbízottai végezték. Ő maga kitudja mivel foglalkozik. A tartomány gazdaságilag igen erős. Daerk varázslótanácsa legjobb növendékeiből áll, csak elvétve jut be ide kívülálló.

Árak: *3; pénznem a drako aranytallér (drón ezüst és damír réz).

Közbiztonság: kiemelkedően jó (fegyverhordás csak engedéllyel, szigorú törvények)

Emberek (más fajok): Daerk minden fajt szívesen lát, de csak ha betartja a törvényeket. Külön törvények védik a gargoylokat, akik bármikor jöhetnek-mehetnek a városállam területén (Daerk annak idején állítólag igen jó barátságban volt Buliwyf-el), bár ezzel felettébb ritkán élnek.

Szokások, öltözködés, étkezés, egyéb: a népek fehér, világos ruhákat hordanak gazdagon díszítve lilával, bíborral, aranyszínnel. Az emberek nyitottak, jó szándékúak. Főleg könnyű, húsételeket esznek, meglepően nagy azonban a zöldség-, gyümölcs- és a süteményfogyasztás is.

Nyelv: ran

Dominom királyság (ember)

A királyság a Dinn síkságot, a Dann fennsíkot és a Dunn hegységet foglalja magába. A király a Quana dinasztiából kerül ki. Egyedül ebben az országban van még valami hatalma a papoknak is. A királyság a kereskedelmi utak középpontjában van, ezt ki is használja. A királyt két szövetség segíti a kormányzásban, a Tudók rendje és a Harcosok Szövetsége. Jelenleg XIII. Rianor a király.

Árak: *1; pénznem a dinn-i aranydukát (dann-i ezüstpengő és dunn-i réz garas).

Közbiztonság: átlag alatti (sok a kaladozó)

Emberek (más fajok): semmi egyedi.

Szokások, öltözködés, étkezés, egyéb: ez a királyság a népek olvasztótégelye, ennek megfelelően sokfélék a szokások.

Nyelv: dor

Eldanor királyság (elf)

Az elfek nevelik a királyaikat. Mágiával kiválasztják a legjobb adottságú elfeket ezeket, tenyésztik, nevelik a legjobb, felelős posztokra. Ezek közül a legjobb lesz a király, ha az előzőnek lejár az ideje. Az elfek gondolkodása ugyan merőben különbözik az emberekétől azért megérthető. Törekvő fajta, kitartásuk messze földön ismert. Az egész kontinensen rettegik pszionistáikat, varázslónak sem utolsók. A híres ezüst-sereg katonái, akik békeidőben is állandóan gyakorolnak (egyébként rendfenntartók) igen jó harcosok. Közülük is az elit mithrill-pengések a legjobb kardművészek. A pénzük közül meglepően a legtöbbet használt (legalábbis náluk) a fapengő, amit mágia óv a sérüléstől. Ritkán használják az ezüsttallért is a mithrilldukát nem számít valódi fizetőeszköznek, megtiszteltetés ha valakit azzal fizetnek ki. Hétköznapi forgalomba nem kerül. Ugyan a békeszerződések óta bárkit megtűrnek egy ideig városaikban, nem jellemző a sok idegen.

Árak: *0,5 elfeknek, *4 kívülállóknak; pénznem az elf mithrilldukát (ezüsttallér és fapengő). A mithrill a kontinens többi részén igen ritka (5-600 aranyat is ér), míg a fapengőt máshol csak kinevetik

Közbiztonság: szinte tökéletes (katonaállam)

Elf (más fajok): más fajok nem igazán vannak. A vízköpőket nem szeretik. Az elfnek több alfaja is megtalálható itt.

Szokások, öltözködés, étkezés, egyéb: sok a bőr holmi (zöld és ezüst színben főleg), az elfek egymással sajátos közeli viszonyban élnek, más fajokkal hidegek, zárkózottak (enyhe felsőbbrendűség tudat), a félelfeket még elfogadják, a törpéket nem szeretik. Az embereket meg tisztelik túlélő képességük miatt. A lakosság jó része vegetáriánus, és a többiek is sok növény tápanyagot vesznek magukhoz. Az étkezés és a hagyományok, szokások igen meglepőek egy embernek ha van lehetősége bepillantani.

Nyelv: elf

Manor fejedelemség (törpe)

Nem túl régi állam. A fejedelemséget a törpe klánok vezetői választják meg maguk közül. Erős hierarchikus rendben élnek. A fejedelmet segíti a legjobb törpe harcosokból álló tanácsadó rend. Az itt élő törpék a becsület harcosai. Sosem hazudnak. Barátságukat nagyon nehéz elnyerni, de utána az életüket is adják egy barátért, ha kell. Ellentmondást nem tűrő nép a törpéké. Mindent az egyszerűség, célszerűség szelleme itat át. Holmijaik (gépezeteik, fegyvereik) a szabad piacon ezért igen sokat érnek, bár aki szerez egyet az, bolond lesz eladni, főleg mivel ha kiérdemelte az sokkal többet jelent egy egyszerű tárgynál és ez védelmet és bejárást biztosít neki bármelyik földmélyi városba. A jelenlegi fejedelem Thor.

Árak: nincsenek. A törpe közösség csak cserekereskedelmet folytat, ill. a hegymélyi törzsek hierarchikusan élnek és osztoznak, vásárolni kívülállóként tőlük csak valamilyen értékes szolgálattal lehet.

Közbiztonság: tökéletes.

Törpe (más fajok): más fajok nincsenek. A vízköpőket és elfeket nem szeretik. Az emberekkel csak gyanakvóak.

Szokások, öltözködés, étkezés, egyéb: erős, daróc- ill. szövetruhák barna és szürke színben. Zárkózottak, és mogorvák a többi fajjal. Húsfogyasztásuk igen nagy. Nincsenek túl régi hagyományaik.

Nyelv: törpe

Nikioto hercegség (ember)

Maya hercegnő 99 köre uralkodik a hercegségen. A főváros Nikioto ismert közelharci iskolájáról (harcművész iskola). A hercegnő a világi hatalmat gyakorolja. Kora ellenére szépségének híre messze földre elér. Állítólag nem öregszik? A hercegség mellett 1-2 kisebb város, udvartartás, és jó néhány falu van. A Koral hegység is a hercegség területe, de itt nem élnek emberek, hacsak nem messze a hóhatár fölött az a maroknyi remete szerzetes a kolostorokban. Híresek kertjeik, pagodáik. A hercegnő egyébként harcban nyerte el testvérétől az uralkodási jogot. Jelenleg egy-két halálmestert kivéve talán a legjobb harcművész az országban és talán az egyetlen mentalista is. Érdekes de a hercegi dinasztia régebben síkkapun keresztül jött Reikára, majd elvegyültek az emberekkel és szolgáikkal, barátaikkal elvonultak megalakítani saját országukat.

Árak: átlagosak (*1); hókristály, fagytallér, jégszilánk. A pénzek külhonban nem sokat érnek (csak érdekesség), egy speciális mágikus kristályból készülnek.

Közbiztonság: átlagos.

Ember (más fajok): bárkit szívesen látnak, bár a trollokat és a vízköpőket nagyon megbámulják.

Szokások, öltözködés, étkezés, egyéb: fehér, ezüst, világoskék ruhák dívnak. Közkedvelt a fekete és a lila is. Az emberek hajszíne északabbra egyre világosabb, néhol látni egy-egy hófehér hajú embert is. A szemszín szinte kivétel nélkül zöld vagy kék. Egészséges ételeket esznek, bár a kívülállók számára túlfűszerezik. A fűszerkultúrájuk messze földön ismert. Vigyázva kell a külhoninak közelíteni a nőkhöz mert kivétel nélkül mind értenek a pusztakezes harchoz és az itt élők bár rendkedvelő, becsületes nép de igencsak hirtelen haragúak (ennek tudható be, hogy a közbiztonság, nem jobb)

Nyelv: jan

Raquan hercegség (ember)

A romlottság, a korrupció, a piszok, gonoszság hazája. Itt mindent meg lehet kapni pénzért. A herceg (Ramelow Báró) egy rablólovag. Mindenki fegyverrel jár, számtalan szekta, rend, fejvadász testvériség székel a majd két tucat városban (valójában azért igen nagy területről van szó sok kis herceggel, báróval, városkával, városállammal). A falvakban az emberek nyomorognak, mert évente többen is szedik az adót. Káosz és halál mindenfelé. Akkor miért élnek itt az emberek? Ez a határtalan lehetőségek országa, egy paraszt is lehet egy méregkeverő klán feje, ha elég eszes. A herceg általában az aki magához tudja ragadni a hatalmat. A báró 18 köre uralkodik már. Vasmarokkal tartott "népét" így is csak annyira tudja kordában tartani, hogy Ő legyen az úr. Törvények vannak, csak betartva nincsenek. A többi állam szerencséjére a hercegség nem nagyon foglalkozik a többiekkel inkább a belviszályokkal. A többi birodalom nem is nagyon akarja kiprovokálni a "hercegség" figyelmét, mióta a hercegség emberei elsüllyesztették az első levitátort, amit a többiek mágusai hasztalan támadtak. A sok kis rész-hercegségnek, mind külön pénze, és törvényei vannak.

Árak: *2; mindegy csak arany legyen (ezüst, réz)

Közbiztonság: az mi?

Ember (más fajok): itt bármelyik fajjal találkozhatunk (sok a troll)

Szokások, öltözködés, étkezés, egyéb: főleg fekete és sötét árnyalatok. Étkezési és egyéb szokások nem nagyon vannak. Az emberek barátságtalanok (okkal).

Nyelv: gdan

Sonar Szövetség (ember)

Ld. a m* és más rpg sivatagi országa. Híres háremhölgyeiről (akik meglehetősen drága és jó orgyilkosok")

Árak: *5; mindegy csak arany legyen (ezüst, réz) (bármit meg lehet kapni)

Közbiztonság: siralmas, röhejes

Ember (más fajok): itt bármelyik fajjal találkozhatunk (vízköpő sosem jár erre)

Szokások, öltözködés, étkezés, egyéb: főleg fekete és sötét, fehér, szürke a köznép és piros, arany árnyalatok a felsőkasztokban. Étkezési és egyéb szokások igen furcsák. Sok a fűszer. Az egész olyan, mint egy arab piac.

Nyelv: shar

8 - Függelék

Megjegyzés: alaphelyzetben a világon nincsenek szörnyek (1-2 minimális, pl.: neves sárkányok, óriások ill. élőholtak, stb"), később a Mélység Hordái. Kalandozni a háborúk korától lehet, de igazából csak a káoszkorban érdemes.

Játszható fajok:

Faj ERŐ OKS ÜGY EGS AKA Egyéb
Gargoyle +1 +1 +1 +1   Infralátás (100 láb)
Ember   +1        
Elf         +1 Infralátás (60 láb)
Törpe       +1   Infralátás (50 láb)
Troll +1          
Félelf     +1     Infralátás (10 láb)

Természetesen a tulajdonságok a módosítások után sem mehetnek 6 fölé.

Fegyverek:...

Vértek: aha

Istenek: maj' lesz (de csak említés jelleggel), a papok szakrális hatalma minimális

Mágia: Jelenleg a kontinens majd összes mágiatudója, a reggeli meditáció után a förtelmet tartó Pajzsfalba önti az összes manáját. Néhány renegát és kalandozó varázslón kívül nincs olyan mágus, aki a káoszkorban segíthetne mágikus jellegű problémában (vagy csak nagyon magas áron").

Pszionika: az van!!!!!!!!!!

Lények: mélysötétből (táblázat lesz random ocsmányságra)