OpenContent


Szabad Publikáció Licensz
Kézirat, magyar verzió, 2000. december 3. (Eredeti verzió: 1.0., 1999 június 8.)


I. MÓDOSÍTATLAN ÉS MÓDOSÍTOTT VERZIÓK KÖVETELMÉNYEI

A Szabad Publikáció ezen licensz szabályait betartva, a licenszet, vagy a pontos hivatkozását a szerző(k) és/vagy kiadó esetleges kiegészítéseivel együtt feltüntetve bármilyen fizikai vagy elektronikus médiumon egészében vagy részleteiben reprodukálható és terjeszthető.

A licensz pontos hivatkozása a következő:
Copyright (c) <év> <szerző vagy tervező>. Ezen dokumentum kizárólag a Szabad Publikáció Licensz v1.0 vagy későbbi (a legutolsó verzió magyar változata megtalálható a http://www.iksz.hu/openpub/ címen) feltételei alapján terjeszthető.
This material may be distributed only subject to the terms and conditions set forth in the Open Publication License, vX.Y or later (the latest version is presently available at http://www.opencontent.org/openpub/).
Az alkotó(k) és/vagy terjesztők további kikötéseit közvetlenül a hivatkozás után kell írni (ld. a VI. szakaszt).

A Szabad Publikációval licenszelt dokumentumok kereskedelmi forgalomba hozhatók.

Minden publikáció szabályos (papír alakban) könyvként megjelentetni csak az eredeti kiadó és szerző feltűntetésével szabad. A kiadó és szerző neve a könyv minden külső felületén meg kell jelenjen. A könyv külső felületein a kiadó nevét legalább akkora méretben kell megjelentetni, mint a mű címét, és a dokumentum birtokosaként kell feltüntetni.


II. SZERZŐI JOG

Minden Szabad Publikáció szerzői joga az szerző(k)é vagy tervezőé.


III. A LICENSZ HATÁSKÖRE

A következő licenszfeltételek minden Szabad Publikációként kiadott műre vonatkozik, kivéve, ha nyíltan ezzel ellentétes szerepel a dokumentumban.

Szabad Publikációk, vagy más programok és írások mellett egy Szabad Publikáció egyszerű gyűjtése ugyanarra a médiára nem jelenti azt, hogy ez a licensz vonatkozik az összes többi műre. Az összegyűjtött munkáknak tartalmazniuk kell azt a kitételt, miszerint Szabad Publikációk találhatók az anyagban, és a megfelelő szerzői jogi felszólítást.

SZOLGÁLTATHATÓSÁG. Ha ezen licensz bármelyik pontja nem követelhető meg bármelyik hatáskörben, a licensz fennmaradó részei érvényben maradnak.

GARANCIANÉLKÜLISÉG. A Szabad Publikációk csak mint dokumentumok licenszeltek, és semmiféle kifejezett vagy halgatólagos garancia, beleértve ebbe de nem csak ezekre korlátozva a magában foglalt eladhatósági, bizonyos célra alkalmassági, vagy hibás használara vonatkozó garanciákat is.


IV. MÓDOSÍTOTT MUNKÁK KÖVETELMÉNYEI

A dokumentum minden módosított verziója, ami ezen licensz hatálya alá esik, beleértve a fordításokat, antológiákat, szerkesztéseket és részleges dokumentumokat, az alábbi követelményeknek kell eleget tenniük:
  1. A módosított verzión szerepeljen a módosítás ténye.
  2. A módosítást végző személy azonosítóját és a módosítás időpontját fel kell tüntetni.
  3. Az eredeti szerzőt és kiadót (ha alkalmazható) fel kell tüntetni a szokásos tudományos hivatkozási eljárásokkal.
  4. Az eredeti, módosítatlan dokumentum elérhetőségét fel kell tüntetni.
  5. Az eredeti szerzó(k) neve(i)vel nem használhatók olyan kijelentések, hozzájárulások, amik nem az eredeti szerző(k) hozzájárulásával történtek.

V. GYAKORLATI AJÁNLÁSOK

A licensz követelményei mellett az alábbiak javasoltak, és melegen ajánlottak redisztribútorok számára:
  1. Ha Szabad Publikációt adsz ki papíron vagy CD-ROM-on, e-mail-ben legalább harminc nappal a lapzárta előtt értesítsd a szerzőket szándékodról, hogy azok elkészüljenek a legfrissebb dokumentummal. Ebben az értesítésben benne kell szerepeljen a módosítások leírása is, ha vannak ilyenek.
  2. Minden érdemi módosítást (beleértve a törlést is) vagy egyértelműen jelölni kell, vagy részletezni egy csatolt dokumentumban.
  3. Végül, bár ez nem kötelező a licensz alapján, jó néven veszik, ha felajánlasz egy tiszteletpéldányt a szerzőknek azon kiadványok teljes anyagából, amik Szabad Publikációként licenszelt munkákat tartalmaznak.

VI. LICENSZ OPCIÓK

Egy Szabad Publikáció szerint licenszelt dokumentum szerzője(i) és/vagy a kiadó bizonyos feltételeket emelhet a licensz csatolásával vagy arra hivatkozással. Ezek a feltételek a licenszpéldány részének tekintendők, és az ebből származtatott dokumentumokhoz is csatolni kell (akár hivatkozással).

A. Az alkotó(k) kifejezett engedélye nélkül tilos a dokumentum lényegesen megváltoztatott formáját megváltoztatni. A "lényegesen megváltoztatott" definitíve a dokumentum tartalmi séjájának megváltoztatása, és nem tartalmazza a formátumban történt változtatásokat, sem a tipográfiai javításokat.

Ennek az érvényre juttatásához a "A jogtulajdonos(ok) kifejezett engedélye nélkül a dokumentum lényegesen megváltoztatott változatait terjeszteni tilos" mondatot kell a licensz hivatkozásához vagy példányához adni. Az angol verzióhoz az alábbi mondatot kell hozzáírni: "Distribution of substantively modified versions of this document is prohibited without the explicit permission of the copyright holder."

B. A jogtulajdonos(ok) előzetes engedélye nélkül a dokumentumot (és az ebből származtatható többi dokumentumot általános (papír) formátumban, vagy kereskedelmi célból kiadni tilos.

Ennek az érvényre juttatásához a "A jogtulajdonos(ok) előzetes engedélye nélkül a dokumentumot, vagy az ebből származtatható más dokumentumokat általános (papír) könyv formátumban, kereskedelmi célból forgalomba hozni tilos" mondatot kell a licensz hivatkozásához vagy példányához adni. Az angol verzióhoz az alábbi mondatot kell hozzáírni: "Distribution of the work or derivative of the work in anz standard (paper) book form is prohibited unless prior permission is obtained from the copyright holder."


SZABAD PUBLIKÁCIÓ LICENSZPOLITIKA KIEGÉSZÍTŐ:

(nem tekintendő a licensz részének)

A Szabad Publikációban kiadott munkák forrás formátumban elérhetők a Szabad Publikáció home page-én a http://works.opencontent.org/ címen.

A Szabad Publikáció szerzők, akik saját licenszelésüket is fel kívánják használni a Szabad Publikációban kiadott munkájuk védelmére, megtehetik, amennyiben a saját licenszük nem korlátoz jobban, mint a Szabad Publikáció licensz.

A Szabad Publikáció Licensszel kapcsolatban bármilyen kérdéssel fordulj David Wiley-hoz, és/vagy a Szabad Publikáció Szerzők Listájához az opal@opencontent.org e-mail címen.

A Szabad Publikáció Szerzők Listájára feliratkozni az opal-request@opencontent.org címre írt "subscribe" tartalmú (a Tárgy mező tartalma lényegtelen) levéllel lehet.

A listára írni az opal@opencontent.org címen lehet, vagy egyszerűen válaszolj az előző levélre.

Leiratkozni a listáról úgy kell, hogy egy "unsubscribe" tartalmú levelet küldesz az opal-request@opencontent.org e-mail címre.


Open Content